cirurgià de genoll

Tractaments

Meniscs

Ligament encreuat anterior

Femoropatelar o rotuliá

Transplantament de cartílag

Osteotomies

Prótesi

Altres Lligaments