cirurgià de genoll
Tractament

Altres Lligaments

Descripció

Tot i que la lesió de lligament més freqüent és la del lligament creuat anterior, altres lligaments del genoll poden veure’s també afectats. Fins i tot en alguns casos es pot donar que diversos dels lligaments principals del genoll hagin de ser reparats. Això és el que s’anomena lesió multiligamentària del genoll. Són generalment conseqüència de traumatismes d’alta energia i comporten més o menys algunes seqüeles funcionals. L’experiència tant en el tractament quirúrgic com en el terreny de la investigació han portat el Dr. Gelber a un maneig destacat d’aquestes lesions. Els tipus de lesions adopten nombrosos patrons, i és per això que per a un precís diagnòstic i tractament cal un coneixement detallat de l’anatomia del genoll. La seva formació prèvia com a anatomista fa que el Dr. Gelber pugui manejar aquestes lesions complexes de manera més precisa i eficaç.

Fins i tot més, perquè aquestes lesions cal tractar-les i enfocar-les de manera totalment individualitzades, ja que altrament poden portar a fracassos que incapacitaran encara més el pacient. Per això, lesions d’un mateix lligament poden tenir tractaments totalment diferents, d’acord amb múltiples factors com l’edat del pacient, la demanda funcional, el seu estat general i les lesions associades.

Lesions del lligament encreuat posterior

Les lesions aïllades del lligament encreuat posterior (LCP) que requereixen de reconstrucció quirúrgica no són gaire freqüents. En general, estan associades a lesions d’altres estructures. En pacients amb alta demanda funcional pot ser convenient reconstruir-los mitjançant una tècnica de dos fascicles (bifascicular), encara que cal individualitzar cada cas.

 

La rehabilitació de les lesions o reconstruccions quirúrgiques del LCP tendeixen a ser més conservadores i lentes comparant-les amb les del lligament encreuat anterior. És imprescindible que el pacient comprengui bé tot el procés per poder recuperar el màxim possible la funció del genoll.

Durant les fases inicials, es considera imprescindible lús continuat duna ortesi dinàmica de genoll específica per a lesions del LCP. Un exemple n’és la genollera M.4s® PCL dynamic 

Els protocols de tractament rehabilitador de les lesions del lligament creuat posterior es poden separar per fases i, encara que similars, no són iguals en casos de tractament conservador (no quirúrgic) com després d’una reconstrucció quirúrgica del lligament. 

 

Podeu descarregar tots dos protocols en els següents links:

Lesions dels lligaments col·laterals

El Dr. Gelber és també un reconegut especialista en el tractament de les lesions dels lligaments col·laterals del genoll. Nombrosos treballs científics i presentacions internacionals el col·loquen com una referència en la matèria. Aquestes lesions són molt variables i rarament es presenten dos casos iguals. És per això que es requereix una detallada avaluació clínica per conduir a un diagnòstic precís. Ha desenvolupat tècniques de tractaments d’aquestes lesions mitjançant cirurgies amb mini incisions que permeten una millor recuperació postoperatòria amb una mínima agressió estètica. Quan el nombre de lligaments lesionats és alt, alguns cirurgians prefereixen realitzar-ne la reconstrucció en 2 cirurgies. Tot i això, la reconstrucció en un acte quirúrgic és la preferència del Dr. Gelber.

La perfecció s'aconsegueix col·locant el cap, l'ull i el cor al mateix eix.

Xarxes socials
Doctoralia White - Dr Gelber
Youtube white - Dr Gelber
Instagram White - Dr Gelber
X white - Dr Gelber
Vimeo White - Dr Gelber
TopDoctors White - Dr Gelber