cirurgià de genoll
Tractament

Ligament encreuat anterior

Descripció

El lligament encreuat anterior o LCA és un dels 4 lligaments més grans del genoll, i és crucial per mantenir la seva estabilitat. La lesió del lligament encreuat anterior és una de les lesions més freqüents del genoll. Normalment necessitarà una cirurgia per reconstruir-se i poder recuperar la funció normal de l’articulació.

Aproximadament la meitat de les seves lesions ocorren en combinació amb lesions dels meniscs, del cartílag o d’altres lligaments. A més de donar estabilitat al genoll, el LCA protegeix els meniscs i el cartílag. Per això, és freqüent que les lesions de l’LCA no tractades condueixin a lesions d’aquestes estructures de manera secundària o tardana. Alhora, això conduirà a un desenvolupament accelerat cap a l’artrosi.

La cirurgia

La cirurgia del lligament encreuat anterior requereix del coneixement precís de l’anatomia de les seves insercions i també dels altres lligaments i estructures del genoll.

En la seva trajectòria com a anatomista i posterior desenvolupament com a cirurgià, el Dr. Gelber ha anat adquirint una àmplia habilitat en aquest camp, fet que li confereix un domini particular a l’hora d’avaluar les lesions i reconstruir-les el més properament possible al seu estat fisiològic previ . La localització precisa dels túnels és l’aspecte més important de la cirurgia de l’LCA. Tan és així, que la seva col·locació només uns mil·límetres allunyat de la seva posició òptima és la causa principal de fracassos de la reconstrucció de l’LCA.

En aquest context, la cirurgia de l’LCA ha evolucionat dràsticament en els darrers anys. No fa gaire temps enrere –i fins i tot a molts llocs encara actualment– el lligament es reconstruïa amb un empelt situat molt central i vertical. Això conduïa a una persistència de la inestabilitat rotacional, que és la més invalidant i limitant per al pacient. S’ha demostrat que la millor manera de reconstruir el lligament és reproduir la seva anatomia prèvia, ja que això restitueix millor la seva correcta funció en comparació amb aquestes tècniques prèvies. El Dr. Gelber ha estat pioner a Espanya en la introducció d’aquesta tècnica i de les variants de reconstrucció selectiva o parcial del lligament. Múltiples són els treballs científics amb què el Dr. Gelber ha contribuït en aquest camp. Si bé el lligament es divideix funcionalment en dos fascicles o feixos, s’ha demostrat que en els trencaments complets no cal reconstruir individualment cadascun. Diferent és la situació dels trencaments parcials de l’LCA, on només un dels fascicles es troba malmès. En aquests casos, es requereix precisió i experiència per al seu tractament perquè és determinant que mentre es reconstrueixi el feix danyat, es mantingui el fascicle sa indemne sense lesionar-lo durant la cirurgia.

La cirurgia del lligament encreuat anterior requereix del coneixement precís de l'anatomia de les seves insercions i també dels altres lligaments i estructures del genoll.

Alternatives

Tendons isquiotibials

Ja al quiròfan, el Dr. Gelber utilitza diferents tipus d’empelts per a la reconstrucció del lligament, sent en la gran majoria de casos obtinguts del propi pacient. Una alternativa és la utilització dels tendons isquiotibials, que permeten la seva extracció a través d’una petita incisió de 2 cm a la cara interna del genoll.

Això resulta en menor dolor postoperatori i millors resultats cosmètics, alhora que immillorables resultats clínics i esportius.

Tendó quadricipital

Un altre tendó freqüentment utilitzat pel Dr. Gelber és el tendó quadricipital. Aquesta alternativa la indica més habitualment en cirurgies de revisió d’empelts de LCA que s’han tornat a trencar.

Tècnica de reforç anterolateral

Un altre camp on el Dr Gelber és impulsor mundial és a l’anomenada tècnica de reforç anterolateral del genoll. S’ha demostrat àmpliament que en els pacients amb més demandes funcionals, com esportistes i menors de 25 anys, reforçant la zona anterolateral del genoll amb una tenodesi anterolateral o reconstrucció del lligament anterolateral es disminueix més de 3 vegades la possibilitat que el LCA reconstruït es trenqui. Això és així per l’efecte suport o col·laborador que aquesta tècnica anterolateral té amb el LCA. Actualment, el Dr. Gelber realitza aquesta combinació al 70-80% de les reconstruccions del LCA.

Tenodesi Extrarticular

Reconstrucció del Lligament Anter Lateral

Altres tendons

Una altra opció és el tendó rotular, però per la seva possible conseqüència de dolor en postures com col·locar-se a la gatzoneta, és una alternativa que actualment no la utilitza com a primera elecció excepte en casos seleccionats. Finalment, els tendons procedents de bancs de teixits són una alternativa vàlida, encara que pel seu major índex de trencaments en persones molt esportives i que la seva curació requereix més temps, són deixats com a alternativa davant lesions de múltiples lligaments o en pacients de molt baixa demanda funcional. En resum, cadascun té els seus avantatges i inconvenients, i és utilitzat finalment el més adequat a cada cas. La filosofia del Dr. Gelber és adaptar-se ell a cada cas concret i no oferir el mateix tractament per a persones que poden tenir condicions totalment diferents.

Cuidados

Abans de la cirurgia

Proves diagnòstiques

El Dr. Gelber avalua el genoll mitjançant proves clíniques, radiografies i ressonància magnètica per determinar si de fet el LCA es troba lesionat. Tot això ajudarà a determinar si el LCA està intacte, o si presenta una lesió parcial o una lesió completa. Per al discerniment diagnòstic i terapèutic entre els diferents graus de lesió es requereix precisió i experiència.

Després de la cirurgia

El dia posterior a la cirurgia i abans de marxar a casa, el pacient rep tota la informació necessària en relació amb les cures postoperatòries i deixa l’hospital amb una cita als 10 dies aproximadament, per revisar la ferida quirúrgica i retirar-ne els punts.

Rehabilitació

El procés de rehabilitació es considera clau en la reconstrucció del lligament encreuat anterior. És imprescindible que el pacient comprengui bé tot el procés per poder recuperar el 100% de la funció del genoll. Una de les complicacions més freqüents després d’una cirurgia del lligament encreuat anterior és la pèrdua de mobilitat, especialment l’extensió. Això condueix a coixesa, debilitat del múscul quàdriceps i dolor a la regió anterior del seu genoll. En aquest sentit, molts estudis han demostrat que el pitjor moment per realitzar la cirurgia de l’LCA és quan aquesta és realitzada amb el genoll inflat, dolorós i amb poca mobilitat. Per tant, aquest risc és minimitzat si la cirurgia s’endarrereix algunes setmanes un cop el moment d’inflamació agut hagi passat, recuperi una mobilitat completa o gairebé completa i pugui caminar pràcticament normal.

Fases Generals

FASE Ia (0-2 setmanes)

Té com a objectiu eliminar el vessament, el dolor i iniciar l’activació muscular.

FASE Ib (2-4 setmanes)

Té com a objectiu eliminar el vessament, guanyar l’extensió completa i recuperar el control de la cama.

FASE II (Desde la semana 5 hasta conseguir los objetivos de la fase)

Tiene como objetivo normalizar la marcha, tener movilidad sin dolor y poder sostenerse sobre la pierna operada

FASE III (des d'objectius complerts de fase II fins a setmanes 12-16)

El seu objectiu és tenir un control sense dolor amb exercicis lleugers i de baix impacte.

FASE IV (des d'objectius complerts de fase III fins a setmana 24-40)

El seu objectiu és tenir un bon control neuromuscular en exercicis esportius específics de baix impacte

FASE V: tornada a qualsevol activitat esportiva

Encara que tingui la sensació que el genoll es trobava de forma òptima moltes setmanes abans d’arribar a aquesta fase, el lligament reconstruït travessa un període de remodelació que fins i tot necessita fins a 2 anys per completar-se. De qualsevol manera, exceptuant els casos d’esportistes d’elit que requereixen una incorporació precoç al seu esport, en els casos on la pràctica esportiva és més de tipus recreacional, s’aconsella evitar l’activitat de pivotatge i de contacte fins als 8 a 10 mesos després de la cirurgia.

Protocol de rehabilitació resumit

PER AL SEU FISIOTERAPEUTA

Protocol de rehabilitació resumit

PER AL VOSTRE FISIOTERAPEUTA

Xarxes socials
Doctoralia White - Dr Gelber
Youtube white - Dr Gelber
Instagram White - Dr Gelber
X white - Dr Gelber
Vimeo White - Dr Gelber
TopDoctors White - Dr Gelber