cirurgià de genoll
Tractament

Osteotomies

Descripción

Què són les osteotomies?

Són procediments orientats a compensar desequilibris de l’alineació de les extremitats inferiors. Aquests són molt freqüentment subestimats quant a la seva importància per a una normal recuperació del genoll. És molt habitual observar pacients que acudeixen amb una o diverses ressonàncies magnètiques indicant un trencament del menisc, quan en molts casos el menisc és una víctima més que la causa del problema. Sempre cal valorar l’alineació de les extremitats inferiors perquè una alteració de la mateixa pot ser un motiu d’un resultat molt mal si no és corregit o contemplat abans de procedir a ressecar un menisc.

Hi ha molts tipus d’osteotomies de genoll. Les més freqüents són realitzades quan l’extremitat es presenta desviada cap a dins (genu varo) i la zona medial o interna es troba danyat perque el pes del cos és transmès en major mesura a la zona medial del genoll. Tanmateix, quan l’extremitat es presenta desviada cap a fora (genu valg), i la zona lateral o externa es troba danyat, el pes del cos és transmès en major mesura a la zona lateral del genoll i te que ser corregida. Per això, tractar el problema de la zona danyada exclusivament al genoll sense tenir en compte la distribució del pes o càrrega a través de l’articulació és un gran error, i que porta a resultats decebedors. Lamentablement és una cosa molt habitualment observada pacients que ni tan sols han estat estudiats al respecte amb una telerradiografia o radiografia telemètrica d’extremitats inferiors. L’objectiu principal d’aquesta cirurgia és millorar la funció, disminuir el dolor i endarrerir la necessitat de col·locar una pròtesi . És a dir, cerca allargar la vida útil de l’articulació. Això s’aconsegueix corregint l’eix de l’extremitat inferior afectada i desplaça la càrrega del pes cap a zones del genoll que es troben sanes. Així s’alleugereix el pes que suporta la zona compromesa per l’artrosi, desgast, o lesió del cartílag o menisc.

No és un problema greu si no el converteixes en un problema greu.

La cirurgia

El Dr. Gelber habitualment fa primer una artroscòpia per valorar possibles lesions associades i tractar-les en els casos necessaris. Després procedeix a realitzar l’osteotomia en si, de les quals hi ha dos tipus principals que es realitzaran depenent de la deformitat prèvia del pacient:

Les més freqüents són les osteotomies valguizantes de genoll en aquells genolls que es trobin desviats en var. Depenent dels estudis radiogràfics i clínics, la correcció es durà a terme a la tíbia o al fèmur. La correcció de la deformitat es pot obtenir mitjançant l’addició d’una falca a la zona medial o interna (osteotomia d’addició) o mitjançant la sostracció d’una falca a la zona lateral o externa (osteotomia de sostracció). En els casos de les osteotomies varitzants de genoll, aquestes procuren reduir o eliminar la desviació prèvia en valg. De manera similar, la correcció s’ha de fer depenent d’on es trobi la deformitat (fèmur o tíbia). Desafortunadament, és molt habitual observar com de forma sistemàtica es realitzen osteotomies valguizantes només a tíbia, i varizantes només a fèmur. Això porta a una correcció incorrecta en un 40% dels casos. Fins i tot de vegades, la correcció s’ha de fer en tots dos ossos simultàniament. El Dr. Gelber és un referent mundial en aquest tipus de correccions, i s’exerceix habitualment com a instructor d’altres doctors a diferents països del món.

La necessitat d’aquesta cirurgia depèn de molts factors a tenir en compte i que us seran explicats detalladament a la consulta. En general, el pacient ha de romandre ingressat 1 o 2 dies després de la cirurgia per a un control apropiat del dolor i l’inici immediat de la rehabilitació.

Després de la cirurgia

El dia de l’alta hospitalària i abans de marxar a casa, el pacient rep tota la informació necessària en relació amb les cures postoperatòries (veure cures postoperatòries) i deixa l’hospital amb una cita als 10 dies aproximadament, per revisar la ferida quirúrgica i retirar els punts.

Rehabilitació

La principal diferència des del punt de vista de la rehabilitació entre els dos tipus d’osteotomies principals (addició o sostracció) és que l’osteotomia de sostracció permet la càrrega immediata de l’extremitat, mentre que l’osteotomia d’addició si es fa al fèmur, requereix l’ús de crosses per unes 3-4 setmanes per evitar el suport de pes sobre el genoll i així permetre la integració biològica de la falca. En general, en aquests casos el pacient pot deixar definitivament les crosses entre les 6 i les 8 setmanes des de la cirurgia. A les cirurgies d’addició de la tíbia, gràcies als nous sistemes de fixació utilitzats pel Dr. Gelber, la càrrega es pot iniciar també de manera immediata després de la cirurgia. En els altres aspectes de la rehabilitació, totes les osteotomies busquen el mateix objectiu, com ser la disminució de la inflamació, la recuperació de la mobilitat completa del genoll amb un èmfasi especial en l’extensió, i recuperar la força i el to muscular. La majoria dels pacients obtenen una millora funcional gairebé completa entre els 4 i els 6 mesos, tot i que són esperables progressos addicionals menors fins a l’any de la intervenció.

Els exercicis postoperatoris després d’una osteotomia de genoll depenen del tipus d’osteotomia i si aquesta ha estat realitzada a la tíbia o al fèmur i si aquesta ha estat de sostracció (traient os) o d’addició (introduint una falca d’os). En última instància depèn també d’altres potencials cirurgies associades realitzades alhora, com ara reparacions o trasplantaments de meniscs, reparacions o trasplantaments de cartílag, i reconstruccions o reparacions de lligaments. Per norma general, es combinen les recomanacions prevalent sempre la més conservadora.

Primera fase general

Control del dolor i la inflamació

Vostè observarà que el seu genoll es troba adolorida i inflamada els primers dies. Per millorar això, és recomanable:

Osteotomia valguizant d'addició tibial

Osteotomia valguizant de sostracció tibial o OT desrotatòria de tíbia

Osteotomia varitzant d'addició femoral

Osteotomia valguizant de sostracció femoral o OT desrotatòria de fèmur

Xarxes socials
Doctoralia White - Dr Gelber
Youtube white - Dr Gelber
Instagram White - Dr Gelber
X white - Dr Gelber
Vimeo White - Dr Gelber
TopDoctors White - Dr Gelber